HASIČI města LOŠTICE
Sbor dobrovolných hasičů a Jednotka požární ochrany JPOII
Sídliště 71, 789 83 Loštice

 

AKTUALITY         TECHNIKA          ČLENOVÉ            FOTO         HISTORIE

 

 

 

AKTUALITY ohledně činnosti Jednotky JPOII a Sboru dobrovolných hasičů naleznete na volně přístupném facebookovém účtu i bez registrace.

 

Otevřít facebook v novém okně ZDE

 

 

 

 

TECHNIKA, jednotka disponuje 3 vozidly a 1 přívěsem, SDH disponuje 1 vozidlem a 1 přívěsem.


CAS 20 Tatra 815-2 TerrNo1

Rok výroby: 2015
Celková hmotnost: 18 tun

Jedná se o prvovýjezdové vozidlo, které je využíváno u většiny zásahů. Vozidlo disponuje nádrží na vodu o objemu 4.000 litrů, z výbavy například hydraulické vyprošťovací zařízení Holmatro, dýchací přístroje Dräger, plovoucí čerpadlo, přetlakový ventilátor, elektrocentrálu a mnoho dalšího vybavení.

 


C:\Users\TM1SP030\Desktop\Nová složka (6)\CAS32.JPGCAS 32 Tatra 148


Rok výroby: 1980
Celková hmotnost: 18 tun

Vozidlo využíváno k požárům s nedostatkem hasební vody, lesním a polním požárů, vyniká dobrými terénními jízdními vlastnostmi. Nádrž na vodu o objemu 6.000 litrů, z výbavy obsahuje například motorovou pilu, dýchací přístroje Dräger.

 

 

 

 

 C:\Users\TM1SP030\Desktop\Nová složka (6)\DA.JPGDA VW Transporter T5


Rok výroby:2006
Celková hmotnost: 2,6 tuny

Vozidlo slouží pro technické zásahy, tažení nákladního přívěsu a člunu, zabezpečení chodu jednotky a dopravu soutěžních družstev.

 

 

 

 

 C:\Users\TM1SP030\Desktop\Nová složka (6)\PRIVES-C.JPGPřívěs s člunem


Rok výroby: 2012
Celková hmotnost: 750kg

Přívěs je určen pro přepravu člunu Yam 360S, norných stěn a potřebného příslušenství pro práci na vodě.

 

 C:\Users\TM1SP030\Desktop\Nová složka (6)\KA.JPGKA MAN L2000


Rok výroby: 1995
Celková hmotnost: 9,5 tuny

Jedná se o nosič kontejnerů. Vozidlo slouží pro potřeby SDH a jednotky, při déle trvajících zásazích (povodně, lesní požáry, technické zásahy, asistence u sportovních akcí). Součástí vozidla je kontejner vanový, valníkový a týlového zabezpečení.

Vlastníkem a provozovatelem je SDH.

 

 

 

 

 


C:\Users\TM1SP030\Desktop\Nová složka (6)\PRIVES-N.jpgPřívěs nákladní


Rok výroby: 2004
Celková hmotnost: 750kg

Slouží pro přepravu materiálu k technickým zásahů, pro potřeby soutěžního družstva a zabezpečení chodu jednotky.

Vlastníkem a provozovatelem je SDH.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČLENOVÉ JPO II

Členové zásahové jednotky hasičů města Loštice

JMÉNO

FUNKCE v ZJ

další INFO

 

 

 

 

Pokorný Josef

velitel jednotky

strojník

velitel SDH

 

 

 

 

Krejčí Josef

velitel družstva

strojník

radiový technik

Pokorný Petr

velitel družstva

 

pokladník

Siegel Pavel

velitel družstva

strojník

starosta SDH

Vykydal Lukáš

velitel družstva

strojník

chemický technik

Vykydal Martin

velitel družstva

strojník, HZS

člen

 

 

 

 

Hauk Ladislav, DiS.

strojník

HZS

strojní technik

Horák Jiří

strojník

 

 

Kozička Martin

strojník

 

 

Lang Zdeněk

strojník

 

hadicový technik

Valouch Petr

strojník

 

člen

 

 

 

 

Berger Pavel

hasič

řidič C

 

Bobrowski Jaroslav

hasič

řidič B

 

Kozička Ondřej

hasič

řidič B

 

Mikulik Ondřej

hasič

řidič C

 

Ruprecht Tomáš

hasič

řidič B

 

Sapara Stanislav

hasič

 

 

Šteffek Miroslav

hasič

řidič B

 

Štencl Martin

hasič

   

Motejzík Vlastimil

hasič

řidič B

materiálový technik

 

 

 

 

 

HISTORIE

 Před vznikem SDH

       Před vznikem hasičského sboru v obci je nutné poznamenat, že lidé měli vždy mnoho práce s živlem, tak nebezpečným jako je oheň. Neexistovaly stříkačky, háky, žebříky, takže vše co hořelo,bylo v té době odsouzeno ke zkáze. Mnohem později lidé zjistily, že je nutné se tomuto živlu bránit. Napřed alespoň bouráním domů, aby nebyl dán prostor k rozšiřování ohně, později hašením. Původně zabezpečovaly obce protipožární péči např. hlídkovou činností nočních hlídačů – ponocných. V domech museli být k dispozici určité hasební prostředky, někde i kádě s vodou. Je samozřejmé, že Loštice nečinily výjimku z těchto pravidel. Základní změny v názoru na protipožární ochranu obce nastaly až v roce 1875, kdy byl ustanoven německý has.sbor, který měl techniku k účinnému zásahu proti ohni.

 

1875 - 1939

         Tento has.spolek měl být původně česko-německým. Velení se však ihned ujali němci. Poté začalo docházet k rozporům mezi německým vedením sboru a českými členy. Jeho činnost začala stagnovat, až zcela zanikl.

          Český hasičský sbor byl založen roku 1892 a zakladateli byli členové obecního výboru  a Občanské besedy v Lošticích. Tento sbor měl 55 zakládajících členů. Zájem o činnost byl ohromný, lide se za práci nestyděli a členství považovali za prestižní záležitost. Ihned po založení si sbor kupuje ruční stříkačku na koňskou zápřež. V roce 1927 ze sbírek obyvatelstva byla pořízena na tehdejší dobu jedna z nejmodernějších motorových stříkaček. Tato stříkačka se osvědčila při velkém požáru v roce 1928. Aby byla urychlena přeprava hasičů k ohni bylo v  roce 1937 zakoupeno vozidlo značky Chrysler.V létech 1932-33 byla postavena has.zbrojnice, která sloužila po určitých úpravách až do roku 1999. Loštický SDH byl aktivní nejen při hašení požárů, ale zúčastňoval se i dění ve městě.( položení základního kamene ke stavbě Husova sboru 1929, vítání prezidenta ČSR T.G. Masaryka 1929, účast na slavnostech okolních sborů 1930, konání okrskových soutěží, plesů atd.).

 

1940 – 1989

        Období druhé světové války je ve znamení udržování vybudovaného stavu. Provádí se jen částečný výcvik, volby jsou zastaveny, nekonají se schůze ani jiné akce. Je třeba poznamenat ,že období okupace bylo těžké nejen pro loštické hasiče,ale i pro celou společnost. Celá situace se odrazila po osvobození ČSR, kdy se práce opět aktivizuje, ale z hlediska hasičů je členská základna již zestárlá. Nedá se hovořit o nadšení a zájmu jaký vládl ve 30.letech. Základna měla 27 členů a mladí neměli o práci ve sboru zájem. K růstu základny a zvýšenému zájmu došlo až koncem 60.a začátkem 70.let. Od roku 1974 se hasiči pravidelně zúčastňují soutěží, případě je i sami pořádají. V letech 86 – 89 se vytváří družstvo žen, vyvíjí aktivní činnost a dosahovala pěkných výsledků. Během 60.let probíhá jednání o přestavbě zbrojnice, ke které došlo až v roce 1977. Stavba proběhla svépomoci . Hasiči ji opravdu potřebovali, protože Loštice byly určeny jako výjezdové středisko pro jižní část okresu. Od získání první mot.stříkačky se u hasičů vystřídala celá řada dalších strojů. Chrysler byl vyměněn za vozidla značek Steier, Maibach, Praga RN AS 16 , tento vůz byl nahrazen CAS 25 Š706 RTHP, která našemu SDH sloužila do 90.let minulého století. Dochází ke změnám ve vedení hasičů, změn počtu členské základny dle zájmu obyvatel o tuto činnost. SDH provádí pož.zásahy, vybavování hasičů potřebnými prostředky,  výchovy mládeže, preventivní prohlídky, plesy, karnevaly, účastní se brigád atd. Mládežnické družstvo pod vedením p. Zapletala Lubomíra st., se zúčastňovala pohárových soutěží a začíná tvořit základ pro nastávající léta nejen důležité pro hasiče, ale i naši společnost.

 

1990 – 2004

          Po listopadu 1989 dochází k útlumu činnosti ve sboru. Pro mnohé členy se otevřely jiné možnosti. Mnoho z nich přešlo do jiných aktivit.( podnikání, možnost využití v jiných zájmových kroužcích, změna zaměstnání atd.). Dochází ke změnám na veřejně činných místech. V letech 1989 – 1993 má sbor 58 členů. Nedaří se zajišťovat různé úkoly, protože členové neplnily své povinnosti. Dochází k častým změnám ve vedení výboru a to neprospívalo k dobré činnosti SDH. I přes tyto problémy se sbor účastní protipožárních hlídek budov občanů v Lošticích a na Vlčicích. Na úseku kultury se uskutečňují zábavy v Kulturním domě. Vzniká zásahové družstvo, na kterém vlastně leží celá váha této činnosti. Dále dochází k uzavření smlouvy, kterou MěÚ Loštice a naše SDH podepsalo s OÚ Šumperk s referátem obrany a ochrany o spolupráci při mimořádných událostech. Náš sbor se zúčastňuje cvičení zásahových družstev SDH a členů Českého červeného kříže, potápěčů, záchranářů a prof.hasičů. Tyto spolupráce probíhají v letech 1993 – 1996. Počátkem roku 1995 dochází k velice dobré spolupráci se starostou MěÚ Loštice panem Vintrochou, ale také i ostatními pracovníky úřadu. Dochází k zakoupení nových uniforem, nastříkání CAS 25 Š 706 RTHP a jeho celkové opravě. Kupuje se vysílačka na dálkové ovládání sirény ( vyhlášení poplachu).

     V květnu roku 1997 dochází k slavnosti u příležitosti vysvěcení svátku patrona hasičů sv. Floriana. Na náměstí byla předváděna hasičská technika HZS Šumperk, HZS Siemens Mohelnice, naše cisterna a  historická stříkačka s Radnice. Po slavnostním projevu převzal starosta města sochu sv. Floriána do majetku města Loštic, jako ochránce před požáry a přírodními pohromami. Poté socha , dílo uměleckého řezbáře p.Beneše byla umístěna na portálu restaurace ,,U Rytíře,,. Roku 1997 postihla naše město i blízké okolí svým dílem katastrofa v podobě povodní z důvodu mohutných dešťů. Došlo k rozvodnění řeky Třebůvky, která začala zaplavovat město Loštice a přilehlé okolí. Náš i jiné sbory vyjeli zachraňovat děti z letního tábora mezi Markrabkou a Jeřmaní. Bylo zachráněno 85 dětí, ale tím vše nekončilo. Voda stále stoupala. Došlo k vytvoření dvou směn, které pracovali až do ukončení povodní. Poté sbor začal vyklízet zbrojnici, kterou také zasáhla velká voda. Začalo se projevovat stáří zbrojnice,ale i techniky, která se během povodní, ale i stářím značně opotřebovala. V letech 1997 – 2000 se členská základna stabilizuje, začínají přicházet do sboru další mladí členové. Pod vedením pí.Bartoňové Olgy, Kozičkové Jany přicházejí do našich řad i hasiči ve věku 8 – 15 let. Kromě pohárových soutěží sbor zajišťuje mnoho akcí ( Mohelnické lomy motokros, Mohelnický Truck Trial, cyklistické závody a jiné). V roce 1998  dochází k zakoupení hasičské Ávie DA12. Koupí tohoto vozu nastal problém ,kde vozidlo zaparkovat. V následujícím roce 1999 po velikém jednání mezi městem a SDH, zastoupeným p.Pokorným Josefem začíná přestavba kotelny na zbrojnici. Dne 29.června začaly bourací práce. Aktivně se zapojila mládež, která v době prázdnin pracovala na dvě směny. Velice dobrá byla spolupráce se zaměstnanci města. V srpnu začali zednické práce, instalace vody, plynu, elektroinstalace. Vše probíhalo podle plánu a zbrojnice v jaké ji známe podobě byla slavnostně otevřena 12. listopadu. Po výstavbě byla zakoupena CAS 32 T 148, která nahradila nám dobře sloužící, ale starý CAS 25 Š 706 RTHP. V posledních dvou letech činní stav členské základny celkem 54 členů, z toho 41 mužů, 5 žen a 8 dětí. Dochází k vybavování zbrojnice, nákupu výstroje a výzbroje k ochraně hasičů při zásahu, vybavení operačního pultu. Provedlo se vybavení vozidel elektrocentrálou, plovoucím čerpadlem, dýchací technikou atd. Provádí se školení členů zásahového družstva, zvyšuje se jejich odbornost.

 Dne 6.srpna 2003 byla převedena s HZS Olomouckého kraje ze stanice Hranice CAS K 25 L 101. Toto vozidlo prošlo celkovou rekonstrukcí. V prvních  deseti dnech bylo auto odstrojeno, vyndána nádrž, zkontrolováno čerpadlo. Po těchto pracích došlo k opětovné montáži nádrže. Poté následovalo broušení a příprava na nástřik. Stříkání vozu proběhlo v Loštickém Palomu. Po nástřiku dochází k nátěru vnitřní části nádrže, nastrojení a do vybavení  vozidla. Auto bylo uvedeno do zásahu 29.září. Poděkování patří fa Palomo, kdy nám její vedení umožnilo nástřik auta, dále členům SDH, kteří se podíleli na rekonstrukci  a neposlední řadě  HZS Olomouckého kraje, který zajistil převod vozidla do Loštic. Tento vůz slouží u dopravních nehod a dále tam,kde je potřeba rychlého zásahu.

           V březnu 2004 dochází k zakoupení vozu Ford Transit.Tento vůz nahradil Avii,která byla ekonomicky náročná na provoz a po zakoupení CAS K 25 L 101 ztratila význam pro SDH. Ford bude sloužit zejména při přepravě mužů a dětí na soutěže, při přepravě mužstva na školení, při přepravě zas.mužstva ( povodně- dobrá přeprava člunu, zásoba potravin, ošacení při déle trvajících zásazích ).

Pod vedením pí.Vaškové Kateřiny je stále dobrá dětská základna, která se účastní pož.sportu. a bude tvořit základ,  který by měl v budoucnu vystřídat a vést dál otěže našeho sboru.

 

  Závěrem bych chtěl poděkovat všem sponzorům, MěU Loštice a členům SDH, kteří se podíleli na činnosti sboru dobrovolných hasičů od jeho vzniku až po současnou dobu.